Brandsläckning på många platser i landet

Med start sent på söndag eftermiddag den första juni 2008 drog ett par intensiva veckor för Helikopterflottiljen igång. Först nästan två veckor senare, den 11 juni, avslutades brandsläckninguppgifterna med helikopter runt om i Sverige. Forfarande pågår insatser med hemvärnspersonal och kontraktsanställda soldater.

Brandsläckning med helikopter 4. Foto: Helikopterflottiljen/5. Div

Det var efter två veckors rekordvärme och torka som den första insatsen för Helikopterflottiljen påbörjades i området utanför Hassela i Hälsingland. Söndag eftermiddag, klockan 18:33 fick helikopterflottiljen order för insatsen från Flygtaktiska Staben (FST) och arbetet att kalla in personal för klargöring av helikoptrar och besättning påbörjades. Klockan 23:50 nådde helikoptern Y76, en helikopter 4 tillhörande 5.helikopterdivisionen NBG, Hassela.

Branden i Hassela skulle pågå i fyra dygn och redan på måndagen förstärktes flottiljens insats med ytterligare en HKP4. Detta var början på två hektiska veckor. Ytterligare bränder rapporterades och när Helikopterflottiljen nu summerar veckorna blir resultatet att den deltagit i tolv olika insatser samt ytterligare tre där planering påbörjats, men som avbrutits innan  insatsen satts igång. Insatserna har haft en geografisk spridning mellan Örnsköldsvik och söderut ner till Växjö.

Helikopterflottiljen har utnyttjat alla tillgängliga helikoptrar för brandsläckning samt ett antal mindre helikoptrar för stöd till räddningsledare och liknande. Totalt har tolv helikoptrar utnyttjats i arbetet. För släckningsarbetet används HKP4 och HKP10 som är medeltunga helikoptrar och kan ta ca 2,5 kubikmeter vatten i brandtunnan. Strävan är att fälla vattnet i rote, det vill säga med två helikoptrar, för att få så stor effekt som möjligt.

Helikoptrar från flottiljens samtliga verksamhetsplatser har använts, från Luleå i norr till Linköping, Såtenäs och Ronneby i söder. Förutom helikoptrar har även hemvärnspersonal använts för arbetet på marken. En viktig resurs både för själva släckningsarbetet och bevakning och stöd vid helikoptrarna.

För tillfället pågår ingen släckningsinsats med helikoptrar ur Försvarsmakten. I stället genomförs återhämtning av materiel och personal. Helikoptrarna får service och görs iordning för nya uppgifter och personalen får en möjlighet att vila.

Sedan i måndags klockan 18.00 har 220 personer varit aktiva över tid i brandbekämpning i Göteborgs och Kungsbackaområdet. De leds via vakthavande befäl insats med personal från FömedC, Käringberget. Tre militära insatschefer (MIC) finns utsedda som leder arbetet på plats på tre områden. De tre områdena är Åsa, Kläppa by i Ölmevalla, Billdal samt Biskopsgårde.

I de 220 personerna finns 40 hemvärnssoldater från Hallandsgruppen via Lv 6 samt 30 kontraktsanställda soldater från P 4. Resterande personal är hemvärnspersonal från Elfsborgsgruppen.