Brandbekämpning med helikopter

Försvarsmakten deltar i släckningsarbetet av en skogsbrand utanför Hassela med helikopter och hemvärnspersonal. 87 hemvärnssoldater och två helikoptrar deltar i arbetet.

En HKP 4 medverkar vid släckningsarbetet i skogsbranden i Hälsingland. Foto: 5.Div Ronneby

Under söndagen fick Helikopterflottiljen uppgiften att medverka vid släckningsarbetet. Helikoptern, en HKP4, och dess besättning kom till området under söndagskvällen och har under hela natten jobbat med att släcka branden med den brandtunna som hängs under helikoptern.

Vatten tas från närbelägna sjöar eller åar och insatsen koncentreras till att begränsa spridningen av elden. En av fördelarna med helikopter är att insatsledaren snabbt kan få en släckningsresurs till ett nytt område om vinden vänder eller något annat oväntat händer. Även att komma åt otillgänglig terräng underlättas med helikopter.

I början av veckan ska besättningen avlösas och arbetet med ersättning eller komplettering av ytterligare helikoptrar påbörjas.

87 personer från Hälsinge hemvärnsbataljon har deltagit i släckningsarbetet sedan söndag kväll. Under måndagen kommer de att avlösas och förstärkas med personal från Medelpads hemvärnsbataljon. Insatsen har under måndagen också utökats med ytterligare en helikopter 4