Behov av bättre stöd till anhöriga

Utlandssoldater får stort stöd från sina anhöriga inför en mission. Men inställningen förändras efter hemkomsten då 40 procent är negativa till att skicka iväg sin partner på ny mission.

Officersförbundets nya undersökning visar att det finns brister i stödet för anhöriga till soldater i utlandsstyrkan. Efter en enkätundersökning med svar från närmare tusen anhöriga konstaterar de att nästan hälften av de anhöriga upplever fysiska eller psykiska problem när deras partner är på utlandstjänst. Drygt tjugo procent upplevde att besvären kvarstod även efter soldatens hemkomst
– De anhöriga är generellt positiva och får stöd men det här är en stor fråga och många olika saker kan bli bättre, säger Arne Modig på företaget Synovate som gjort undersökningen.

Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Lindström är positiv till att en undersökningen gjorts på ett annars relativt outforskat område har genomförts.
– Det här är ett steg framåt, vi kan alltid göra saker bättre, säger han, Men det finns ingen enkel lösning på problemet med stödet till de anhöriga. I undersökningen framkommer tydligt att behoven är väldigt varierande mellan olika individer. Barnfamiljer upplever generellt störst behov av stöd, ofta med praktiska saker så som snöskottning och barnpassning.

Närmare 70 procent av de anhöriga uppger i undersökningen att de skulle ha haft användning för en kontaktperson medan partnern befann sig i utlandet
– Framförallt tror jag det största behovet ligger i att känna att man har någon man kan vända sig till för att prata och fråga om saker, säger Christianne Simson, som varit anhörig till en utlandssoldat.