302 svävar på det blå

Amfibiesystemet ser framtiden an med en ny farkost. Provturerna med Svävare 2000 har pågått sedan 2005. Men nu börjar man skönja slutet. Leverans sker kanske i september, men i alla fall före årsskiftet.

Svävare 2000 tar sig lätt fram över såväl vatten som is och land. Foto: Amf 1

– Amfibiebataljonen blir mer oberoende av terrängen med svävarna. De ökar vår taktiska förmåga avsevärt, både sommar- och vintertid, säger Jörgen Schmidt.
Han och Zlatko Gorgiev är provtursoperatörer vid Amfibieregementet och är de som arbetat längst med provturerna. De berömmer farkosten för dess framkomlighet.
– Vi kör där ingen annan åker och bränningar passerar vi med lätthet, säger Zlatko Gorgiev. Men man måste alltid ligga en gir framåt och planera inför nästa sträcka, tillägger han.

En bataljonsresurs
Tanken är att svävarna ska vara en bataljonsresurs och kunna transportera antingen trupp, materiel eller fordon eller en mix av dessa. De fordon som får plats i båten är bandvagnar eller terränghjulingar med släp. En terränghjuling är en 4-hjuling på vardagssvenska. Materielen kan vara containerbaserad – antingen en container på 20 fot eller två containrar på 10 fot.

Framkomligheten en fördel
En av svävarens fördelar är just framkomligheten. Den tar sig snabbt fram över vatten med eller utan bränningar, på is och även på land, men det finns även några svagheter till exempelsom stoppsträckan på is.
– Under provturerna i Norrland i vintras körde vi 100 km/h på isen. Då kom snöskotrar fram väldigt nära för kolla och vinka, berättar Jörgen Schmidt. Sedan drar de iväg precis framför oss och behöver vi stanna får man göra en 180 graders gir för att upphäva farten, tillägger han.

En snabbare bataljon
Planen var att svävarna skulle levererats redan sommaren 2007, men det är inte främst svävarna i sig som är grund till förseningen.
– Problemet har varit dokumentationen, men nu sker det en klar förbättring, säger Zlatko Gorgiev.
Efter nästa utbildningsomgång som börjar i juli 2009 kommer svävarna att bidra till en snabbare och mer flexibel amfibiebataljon. En frisk fläkt, helt enkelt!