Utökad patrullering för observatörer i Georgien

Den senaste tiden har tonläget skärpts mellan Georgien och Abchazien. Något som lett till utökad patrullering för FN:s observatörsstyrka UNOMIG. – Just nu utför vi en till två extra patruller per dag, säger Anders Tegnborg, kontingentschef för de tre svenska militärobservatörer som ingår i FN-styrkan.

FN:s observatörsstyrka UNOMIG har utökat sin patrullering efter det att tonläget skärpts mellan Georgien och Abchazien. Foto: Anders Tegnborg

Observatörerna i UNOMIG patrullerar stilleståndslinjen mellan de båda parterna, i enlighet med FN-resolutioner från 1990-talets början.
– Vi kontrollerar att inga otillåtna styrkor förs in i separationszonen, och kontrollerar även den fredsbevarande, ryskdominerade, styrkans verksamhet, enligt mandatet. Det låter lite udda kanske, men så är det, säger Anders Tegnborg.

Den senaste tiden har minst två stycken georgiska obemannade spaningsflygplan skjutits ner över Abchazien. Denna händelse har ökat spänningen och lett till ett ordkrig mellan de båda parterna.

Ryssland har även förstärkt den ryskdominerade fredsbevarande styrkan i separationszonen med en bataljon. Något som också lett till georgiska utspel, då de anser att Ryssland inte är helt neutralt.

Tre svenska officerare ingår i UNOMIG. Två är stationerade på den abchaziska sidan och en på den georgiska. 

När de är ute på patrulleringsuppdrag talar de också med befolkningen för att förstå hur de ser på utvecklingen. Just nu ser vissa av invånarna utvecklingen som ett orosmoln, medan andra tar det lugnt.

– Befolkningen är ganska hårdhudad. Konflikten har pågått i 14 år, så de är vana vid konfliktens svängningar, säger Anders.