Tester för säkrare minröjning

För att bidra till en lösning av det globala minproblemet pågår en ständig test- och utvärderingsverksamhet inom ammunitions- och minröjning. En stor och viktig del är tester av maskinella minröjningssystem där Swedec är världsledande efter att ha tagit fram testmetoder som accepterats som FN-standard. Detta på Eksjö garnisons testbana som är den enda av sitt slag i norra Europa.

Den kroatiska truppminröjningsmaskinen MV10 är den senaste i raden maskiner som testats av personal på SWEDEC och Ing 2 på Norra Kulla testbana. Foto: DOK-ING

Det började år 2000 då Försvarsmakten tog fram ett djupminröjningssystem för röjning av stora ytor. Norra Kulla testbana byggdes i Eksjö garnison och på de tre banorna med grus, sand och matjord har sedan de stora testerna drog i gång 2001 gjorts repeterbara försök med en mängd maskiner från hela världen. Den senaste testen genomfördes så sent som i april sedan med den kroatiska minröjningsmaskintillverkaren DOK-ING från Zagreb. Under veckan körde truppminröjmaskinen MV10 över 450 försöksminor av truppminröjtyp. Till Smålandstidningen säger DOK-ING:s ägare Vjekoslav Macetic följande:

– Efter kriget har vi ett stort problem med minor i Kroatien där stora områden är avspärrade för att där kan finnas minor, och jag tror inte att vi kommer att vara klara med röjningen ens om 20 år. Arbetet är oerhört viktigt och därför är vi glada för att ni svenskar bryr er om säkerheten för människor runt om i världen, även om ni inte själva är inblandade i krigen. Det är viktigt att vara en del av lösningen.

Varför åker man då hela vägen från Kroatien till Eksjö för att testa en minröjningsmaskin?
– Det här är den enda platsen i världen där vi får använda oss av testminor med skarp tändare vilket gör det hela så verkligt som möjligt. Att vi sedan kan göra skarpa sprängtester med maskinen på närliggande sprängplats gör det extra tilltalande. Sedan har vi ju också skaffat oss en stor kompetens inom området som vi givetvis är stolta över, säger försöksledare Patrik Blomander från Ing 2.

Det multinationella samarbetsprogrammet
Testerna utförs genom Sveriges medlemskap i ITEP, International Test and Evaluation Program för Humanitarian Demining. Tillsammans med medlemsländerna USA, Tyskland, Kanada, Belgien, Nederländerna samt FN och GICHD samverkar Swedec med att ta fram standarder, samordna och genomföra provning av materiel och metoder samt sprida information om resultaten. Genom denna samverkan kommer de avdelade resurserna att användas på ett effektivt sätt och därigenom bidra till att arbetet inom den globala humanitära minröjningen förbättras.
– Det är en form av ett konsumenttest, förklarar Swedecs Curt Larsson, tillika ordförande i exekutivkommittén för det multinationella samarbetsprogrammet ITEP. I stället för att varje land testar maskiner gå vi samman och utbyter information om till exempel minröjningsmaskiner. Detta gör det enkare för bidragsgivare att med ett gott testresultat i hand jämföra och satsa på rätt maskiner vilket ger en tillräckligt god garanti för att maskinen även röjer bra i fält.

Stort intresse
När maskiner har testats på Eksjö testbana har det alltid rönt ett stort internationellt intresse. Utöver personal från Ing 2:s försöksavdelning deltar ofta även försökspersonal från andra medlemsländer i ITEP. Den här gången var det dock istället Australiens motsvarighet till FMV som tagit sig över halva jordklotet för att följa testerna. Då de just nu är inne i ett avgörande skede om det är just denna maskin de ska köpa är testerna helt avgörande.
– Vi har ett högt förtroende för de rigorösa testen som utförs här. Organisationen som utför dem är oberoende, miljön kontrollerad och relabiliteten och validiteten hög. Swedec är riktigt duktiga på vad de gör, de är högt ansedda internationellt, och det skulle ta en oerhört lång tid att bygga upp det här någon annanstans, sa Steve Trotter, projektledare för Australiens FMV till Smålandstidningen.

Framtida projekt
Under hösten fortsätter testverksamheten på Eksjö garnisons testbana. Ytterligare maskiner står på kö för att få genomgå en testvecka som avslutas med sprängprov av en 8 kilos stridsvagnsmina på sprängplatsen. Inom ITEP:s övriga verksamhet finns 36 projekt i planen för 2008. Projekt som våra svenska ammunitionsröjare också kommer få nytta av ute i världen. Bland annat anskaffning av mer avancerad minsökningsutrustning samt system gällande IEDD, det vill säga röjning av hemmagjorda bomber.