Svenska Tchadstyrkan på jobb i Centralafrikanska republiken

Den svenska Tchadstyrkan verkar inte bara i Tchad. Just nu befinner sig delar av styrkan i Centralafrikanska republiken.– Vi verkar från öken i norr till semidjungel i söder, säger Tchadstyrkans chef Peder Ohlsson.

Den svenska Tchadstyrkan vekar även numera i Centralafrikanska republiken. Den senaste veckan har delar av förbandet utfört uppdrag och samövat med andra Eforförband som är förlagda vid staden Birao. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Bravo Sierra omgrupperade på valborgsmässoafton från Camp Neptun utanför Abéché i Tchad till staden Birao i Centralafrikanska republiken.
Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Den svenska Tchadstyrkan är sedan några veckor Eufors snabbinsatsstyrka, Quick Reaction Force – QRF. Arbetsområdet sträcker sig över hela det 800 kilometer långa operationsområdet – från i Tchad i norr till Centralafrikanska republiken, CAR, i söder.
Förbandet har redan utfört uppdrag i söder.

Bättre kunskaper
– Vi är i Centralafrikanska republiken för att i första hand få bättre kunskaper om en region där vi som QRF kan komma att få lösa uppgifter. Samtidigt har vi redan löst uppgifter där, som bevakning av den multinationella Euforcampen i Birao. Vi har också genomfört fot- och fordonspatruller i området, säger Ohlsson.

Naturen och geografin kring Birau skiljer sig från den i Tchad.
– I Tchad är det stäpp, savann och öken. Det är lätt att få överblick över ett stort område. I CAR är det annorlunda. Där har vi mer vegetation. Det är viktigt att vi som QRF får uppleva detta och dra lärdomar av att vara på plats, säger Ohlsson.

Förbandet har delvis arbetat ihop med de Euforenheter som redan finns i området.
– Vi har både övat och löst uppgifter tillsammans. Det har fungerat mycket bra, säger Ohlsson.

Ställer andra krav
I Centralafrikanska republiken är klimatet inte som i Tchad.
– I Tchad har vi ännu inte sett något riktigt av regnperioden. I CAR är den redan i antågande. Under veckan regnande det så mycket i Birao att två tält rasade ihop. Dessa södra delar av operationsområdet ställer delvis andra krav på oss och vår utrustning, säger han.
I området finns inga direkta hot riktade mot Eufor.
– Men kriminaliteten är mycket hög och rättsläget är instabilt, säger Ohlsson.
Tanken är att Eufors ökade närvaro i området ska leda till en bättre situation för flyktingar, civila och hjälporganisationer.
– I Tchad konstaterar vi varje dag att vi gör nytta. Redan nu har vi fått tecken på att internflyktingar börjat flytta hem till sina byar. Detta är också ett av Eufors stora mål – att skapa en sådan stabilitet att flyktingar vill och kan återvända hem för att odla marken och leva ett normalt liv igen, säger Ohlsson.

Successiv uppbyggnad
Den svenska Tchadstyrkan, tillsammans med de franska Euforenheterna, var det första reguljära förbandet i Eufor. Inom kort etablerar sig också fler länder i operationsområdet.
– Vi ser nu en successiv uppbyggnad av Eufor. Innan regnperioden kommer är både Irland och Polen på plats i operationsområdet. Andra följer efter, säger han.

Häromveckan utbildades det svenska förbandet av franska Euforförband i helikoptertänst. Därmed har det svenska förbandet fått en snabbare insatstid och en större aktionsradie.
– Vi har fått beröm för vårt agerande i Tchad från första stund.Varje gång jag träffar den franske Force Commandern, och det gör jag varje vecka, uttrycker han sin stora tacksamhet över att ha ett svenskt förband i sin styrka. Han säger att vi är profesionella, välutbildade och motiverade. Men jag vill betona att detta goda renommé har många bidragit till. Från högkvarteret på hemmaplan till den enskilde soldaten på plats i Afrika, säger Tchadstyrkans chef Peder Ohlsson.