Svenska insatsen i Tchad förlängs

Regeringen överlämnar i dag ett förslag till riksdagen om att förlänga det svenska bidraget till EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Propositionens förslag innebär att den svenska insatsen förlängs till oktober 2008.

– Svenska soldater har gjort ett utmärkt arbete. Förlängningen innebär att Sverige kan fortsätta bidra till EU-insatsen vars fredsfrämjande arbete är centralt för flyktingar, internflyktingar och civilbefolkning i de områden insatsen har att bevaka, säger Gunilla Carlsson som ersatte Carl Bildt vid regeringsmötet.

EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken går under namnet Eufor Tchad/RCA och har varit på plats sedan februari i år. Insatsen kommer att bestå av 3700 soldater som ska bidra till att skydda civilbefolkning och flyktingar i östra Tchad. EU-insatsen har också som uppgift att skydda FN:s personal på plats i polisinsatsen Minurcat. EU-insatsen planeras pågå till mitten på mars 2009.