Shelter alarm på Camp Northern Lights

Klockan 13.30 lokal tid, ca 11.00, svensk tid kom det in ett larm om att en person upptäckt två väskor stående intill ett tältboende inne på Camp Northern Lights. Väskorna verkade inte tillhöra någon ur den personal som befann sig inne på campen.

Den åtgärd som beordrades var det som kallas shelter alarm, det vill säga att all personal så fort som möjligt ska sätta sig i skydd i de skyddsrum som finns utplacerade på campen. Efter detta kunde den personal som är ansvarig för just denna typ av incidenter undersöka väskorna. Efter denna undersökning togs beslutet att väskorna skulle oskadliggöras.

Väskorna visade sig vara tomma.

– Denna händelse visar att våra rutiner fungerar och vi får nya erfarenheter att bära med oss, säger överste Bengt Alexandersson, befälhavare för FS 15 i Afghanistan. Vi har professionell personal som kan hantera denna typ av incidenter och det känns tryggt.

Efter shelter alarmet var brutet så samlades all personal och fick information om händelsen.

Maria Dupont
Press- och Informationsofficer