Samverkan skapar dialog

Bilarna svänger av vägen mot universitet utanför Abéché. Skratt, skrik och höga rop hörs från aulan där samverkansofficerarna ska hålla sin föreläsning.– Det är intressant att stå inför 200 studenter och förklara vad Eufor är för något. Det är ju lite högljutt och det tar tid när allt ska översättas till franska och arabiska, säger kapten Martin Karlsson som är en av de två svenska samverkansofficerarna på platsen.

Kapten Martin Karlsson stannar kvar efter föreläsningen på universitetet och svarar på frågor om EU och Eufor. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

I Sverige studerar Martin till kapten men har ett avbrott från skolan för att genomföra sin andra mission som samverkansofficer.
– Det skiljer sig rätt mycket från när jag jobbade på KS13 i Kosovo. Då jobbade jag enbart med samverkansteam. Nu ingår jag i ett skyttekompani med en annan struktur där mitt arbete sker på en mer taktisk nivå, säger Martin.
Det svenska samverkansteamet arbetar just nu med en informationskampanj i Abéché som syftar till att informera så många som möjligt om vad Eufor står för och vad Eufor gör på plats.

Skapar dialog
– Det finns två universitet i staden som vi besöker. Det är ett bra sätt om man vill nå ut till många. Att vända sig till unga människor som är vetgiriga och nyfikna skapar dialog. Det är en hel del som stannar kvar efter föreläsningen och ställer frågor om EU och Eufor, säger Martin.

Att bygga upp nätverk med hjälporganisationer, FN-organisationer och lokala politiker är ett gediget arbete som samverkansofficerarna ägnar mycket tid åt.
– I Abéché finns ett 60-tal hjälporganisationer, så jobb finns. Men vi är här under en väldigt kort tid, man skulle vilja ha mer. Det är ett väldigt tidskrävande jobb, säger Martin.

Öppet sinne
– Man måste ha ett öppet och nyfiket sinne, anteckningsblock och kamera. När vi besöker de lokala politikerna är det viktigt att visa respekt och följa lokala sedvänjor, säger Martin.

För Martin är snart halva missionen genomförd. Hittills har det vart många kalla nätter under bar himmel och många heta dagar under solen.
– Det enkla livet är inget problem. Afrikas stjärnklara natthimmel är väl den bästa nattlampan man kan ha. Men det är klart, en ordentlig köttbit och en flaska mustigt rödvin skulle inte vara dumt, säger Martin och funderar ett kort tag innan han tillägger att vinet nog ska vara en Rippasso.