Samverkan ger hållbart fredsarbete

Säkerhet, utveckling och rättsäkerhet går hand i hand. Därför utbildas nu civila, militärer och poliser tillsammans inför fredsfrämjande insatser. Konceptet, som leds av Sverige, är världsunikt.

Det är så här fredsarbete ska gå till. Internationella insatser ska ha ett samlat civilt, polisiärt och militärt agerande. Det fastslår regeringen i den nationella strategin för internationell freds- och säkerhetsfrämjande arbete. Strategin lämnades till riksdagen den 13 mars 2008 och är redan verklighet. Som enda militära utbildningscentrum i världen utbildar Swedint i Kungsängen civila, militära och polisiära chefer att arbeta tillsammans i en FN-stab.

Inget resultat utan samverkan
Kurserna pågår i tre veckor och avslutas med en gemensam slutövning den här veckan. Kursdeltagarna ska, utifrån ett fiktivt scenario i en FN-misson, tillsammans planera freds- och återuppbyggnadsarbete.
– De måste prata med varandra, hämta information och ge underlag för beslut. Utan samverkan får man inget resultat, säger Bengt-Åke Folkeson vid avdelningen för fredsstödjande operationer på Swedint.
– Det handlar inte bara om att skapa en förståelse för skillnader mellan myndigheter och hur de påverkar varandras arbete, utan även för det språkliga och kulturella.

Lång erfarenhet
Totalt deltar 80 personer från 40 länder. De får möta och arbetsledas av både svenska och internationellt kända personer, de flesta med lång internationell erfarenhet.

Efter kursen kommer majoriteten av deltagarna att tjänstgöra i områden som Tchad, Darfur och Afghanistan. De flesta av deltagarna i poliskursen är redan utvalda för insats och åtta av poliserna åker efter avslutad utbildning direkt till Darfur. Rekordmånga, 7 av 18 deltagare, är kvinnor. En av deltagarna är till vardags länspolismästare i Västmanland och ska vara rådgivare vid FN i New York.