Omhändertagna soldater åter i N’Djamena

De svenska och finska soldater som i går greps av lokal polis i staden Moundou återkom i kväll strax före klockan åtta till TD 01 och basen i N’Djamena. De hade också med sig vapen och fordon.

De närmaste dagarna kommer soldaterna att vila upp sig, genomgå läkarundersökning samt genomföra avlastningssamtal. Under lördagen planerar chefen för TD 01, överstelöjtnant Peder Ohlsson, att träffa sina soldater och gå igenom det som hänt.

Försvarsmakten ska nu utreda händelsen i Moundou för att därefter se om det är nödvändigt att vidta några åtgärder.

Eufor och myndigheterna i Tchad kommer också att klara ut tolkningen av avtalet som styr hur styrkans soldater får röra sig i området.