NBG:s luftvärnskompani skyddar Göteborg

Det luftvärnskompani som ingår i Nordic Battlegroup (NBG) övar i Göteborg 12–13 maj utifrån ett scenario där NBG fått order om insats utomlands.

I övningen ska luftvärnskompaniet förflytta sig från Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad till Göteborg, där det med övriga NBG ska lastas ombord och transporteras ut från hamnen. Samtidigt ska kompaniet skydda hela NBG mot hot från luften.

Lv 6 får stöd av Göteborgs garnison under övningen, och kompaniet kommer under övningen i Göteborg att utgå från garnisonen vid Käringberget.

Totalt deltar cirka femtio personer i övningen, där också luftvärnets materiel kommer att ställas upp för att övervaka och skydda hamninloppet.
Detta är den sista övningen under beredskapstiden för NBG:s luftvärnskompani, och med anledning av det ekonomiska läget i Försvarsmakten har den reducerats från en vecka till två dagar.

I övningen ingår också målflyg som kompaniet ska identifiera, lokalisera och simulera skott mot. I övningen kommer robotsystem 70, robotsystem 97 och robotsystem 23 att finnas på plats tillsammans med radarstationer och ledningscentral som övervakar luftrummet.