Lugnt serbiskt val i Kosovo

Tusentals kosovoserber gick till vallokalerna under söndagen. Oroligheter som hade befarats uteblev, mycket tack vare intensiv övervakning av KFOR-styrkorna.

Svenska soldater och militärpoliser övervakar vallokalen i Caglavica. Foto: Hannah Larsson

De senaste veckorna har det varit stort fokus på det serbiska parlamentsvalet. Styrande i Serbien, som sagt sig inte ha för avsikt att erkänna Kosovos självständighet, har framhärdat att även lokala val ska genomföras i Kosovo medan internationella organisationer och Kosovo sagt nej. KFOR står helt utanför valproceduren och har endast till uppgift att under valdagen upprätthålla stabilitet och trygghet genom övervakning.

Höjd beredskap
På söndagen var KFOR:s beredskap höjd. Tusentals kosovoserber tog sig till vallokaler runt om i det svenska ansvarsområdet, och på det hela taget gick allt lugnt till.
Den svenska styrkan övervakade vägar och vallokaler, så att kosovoserber tryggt kunde ta sig till och från röstningen. Misstänka fordon stoppades och genomsöktes i jakt efter vapen i samarbete med lokal polis, KPS, vid kontrollplatser på de större vägarna i Kosovo.

Lokala val ogiltiga
Vallokalerna öppnade klockan sju på morgonen, och redan då hade de svenska soldaterna påbörjat sina uppgifter. I KS17:s ansvarsområde fanns sex vallokaler dit kosovoserber kunde ta sig för att rösta. UNMIK, som har styrt Kosovo sedan 1999, har flera gånger sagt att om Serbien försöker genomföra lokala val så kommer dessa att ogiltigförklaras eftersom de bryter mot FN:s resolution.

Biskopen röstade
Vid skolan i Laplje Selo dök under eftermiddagen ett stort medieuppbåd upp. Journalisterna följde den serbisk-ortodoxe biskopen Artemije, en viktig opinionsbildare, som lämnade sin röst i valurnorna. Även i Gracanica har balkanska och internationella medier hela veckan följt opinionsmätningar och politikers utspel i valkampanjen.

Vägval för Serbien
När vallokalerna stängde för kvällen tog valvakan vid. Enligt opinionsmätningar står frågan om vem som ska leda Serbien mellan ultranationalisten Tomislav Nikolić (Radikala partiet SRS) och Boris Tadić (alliansen Demokratiska partiet DS). Kandidaterna beskrivs som varandras motsatser. Nikolić anses ha goda relationer med Ryssland medan Tadić är västorienterad och EU-vänlig.

Hannah Larsson
press- och informationsofficer