Lottas initiativ hjälper afghanska barn

Sergeant Lotta Sandström är inte bara ute på mission utan har även egen mission. Lotta, utan någon tidigare erfarenhet från det militära, tjänstgör vid den logistiska enheten vid det svenska PRT:et i Mazar-e-Sharif, Camp Northern Lights.

Lotta framför det nyresta skoltältet Foto: Risto Tuominen

– Vår överste, Torbjörn Larsson, sa till oss att om vi ville starta egna projekt för att hjälpa människor här i Afghanistan så fick vi gärna göra det. När jag hörde om hur levnadsförhållandena var i vissa områden bestämde jag mig för att agera, berättar Lotta.
Hon annonserade i tidningar hemma i Sverige och skickade även e-post till organisationer, vänner och andra som hon tänkte sig skulle vilja skänka pengar. Resultatet blev över förväntan. Många öppnade sina plånböcker och allt som allt samlade Lotta in cirka 400 000 kronor.

Under den mycket stränga vintern kunde man i några byar, med hjälp av de insamlade pengarna, dela ut 2 500 gummistövlar och 5 000 par sockor. Detta var mycket välkommet och välbehövligt då många barn inte hade skor utan gick omkring i snön barfota. Under sina resor fick Lotta höra om behovet av tält. Detta löste hon genom att köpa in tio stycken tält från ett lokalt företag.

Två av dessa har nu skänkts till Gadakhil, en by som ligger i närheten av Mazar-e-Sharif. Det visar sig att barnen är tvungna att ha sina lektioner utomhus, under den varma obarmhärtiga afghanska solen, oskyddade från malariamyggorna och andra insekter. Lotta anlände till Gadakhil tillsammans med ett finskt MOT (Military Observation Team). De hade två bilar och en trailer fullpackade med tält och andra förnödenheter med sig.

Med hjälp av lokalbefolkningen satte Lotta och de sju finska soldaterna upp tältet på endast en halvtimme. Man lade genast ut mattor på marken och den nya skolan var redo för sina elever och lektionen började. De 60 eleverna och deras lärare var mycket nöjda med deras nya studiemiljö och även om de vet att det inte är en permanent lösning så är detta mycket bättre än att inte kunna studera alls.

– Vi är mycket tacksamma över all hjälp vi kan få. Det finns inga före detta krigsherrar i vårt område så säkerheten är god. Men trots detta finns det en hel del andra problem. Ett är vägarna som är i ett mycket dåligt skick. Det leder till att människor dör innan vi hinner få dem till sjukhus, säger byäldsten Asadallah.

Men för tillfället är det inget mer Lotta och de finska soldaterna kan göra utan de lämnar byn Gadakhil för att snart återkomma.

– Vi gjorde en överenskommelse med byborna att de skulle ta väl hand om tältet. Vi kommer att kolla upp det nästa gång vi är där, säger Sergeant Lotta Sandström när hon och soldaterna är på väg tillbaka till Camp Northern Lights.

Risto Tuominen
Maria Dupont