Läget förvärrat i Darfurs bergstrakter

Läget i Darfurs bergstrakter har blivit sämre då stridigheter mellan rebellgrupper och regeringstrupper åter har blossat upp. De civila har nu hamnat i korselden igen och flyr nu återigen för sina liv. Flygattackerna och framför allt bombningarna mot bergskedjorna i Darfur kräver även civila offer då precisionen inte är den bästa från de anfallande regeringstrupperna, skriver major Torbjörn Blom, svensk officer i UNAMID.

När UNAMID kom till Hilif för att undersöka möjligheten att hjälpa till med mat och vatten kom rebeller fram. Foto: Torbjörn Blom

UNAMID (United Nations African Union Mission In Darfur) har under veckan hjälpt till med evakuering av skadade med helikopter från områden i norra Darfur till sjukvårdsenheter i provinshuvudstaden Al Fasher. Byn Umm Sidir i norra Darfur blev extra utsatt av regeringstruppernas flygräder och ett stort antal civila bybor blev utsatta för allvarliga skador till följd av attackerna. UNAMID skickade då ett så kallat Forward Medical Team, som kan översättas med främre sjukvårdslag, från den sydafrikanska bataljonen inte långt från det drabbade området.
Detta sjukvårdslag består av minst en läkare och fyra sjuksköterskor/akutsjukvårdare. Problemet vi har i missionen är att vi inte har militära sjukvårdshelikoptrar utan kontrakterade civila helikoptrar av typen Mi8, ryska trupptransporthelikoptrar, som får användas till sjukvårdstransporter. Fördelen med dessa helikoptrar är att de är ganska stora och kan ta relativt stor last.

De skadade var mellan 17 och 40 år och enligt rapporter klarade sig alla de tio som UNAMID evakuerade från området. Denna räddningsaktion var genomförd på förfrågan från humanitära hjälporganisationer och koordinerad med sudanesiska myndigheter. Det är vanligt att de humanitära hjälporganisationerna berUNAMID om bistånd, men vi är i vissa lägen begränsade av adminstrativa regler.

De människor som inte blev evakuerade flydde söderut mot provinshuvudstaden Al Fasher med det de kunde ta med sig. I vissa fall så var det inte mer än vad som går att bära med sig i ett knyte. Sommaren börjar nu komma med stormar och häftiga regn på nätterna. Möjligheten att skydda sig mot dessa väderförändringar är mycket begränsad. Internflyktingarna har mer eller mindre ingenting för att överleva under längre tid. De försöker att sätta upp ett skynke mot blåsten och söker skydd under ett träd mot den brännande solen under dagtid.

När UNAMID kom till Hilif för att undersöka om möjligheten att hjälpa till med mat och vatten kom det fram rebeller och frågade vad som pågick. De uppträdde aggressivt och provocerande mot UNAMID:s personal och visade ingen som helst förståelse för vad som pågick. Det är inte helt lätt att arbeta under dessa förhållanden då rebellerna kräver att vi ska försvinna från deras område och inte vill diskutera med oss. Denna gång gick det dock bra utan några som helst eldstrider och efter en stund avvek rebellerna och vi kunde hjälpa till så gott det gick. Det är svårt att prioritera vad som ska göras och vem som ska ha hjälp först. UNAMID kommer nu att försöka föra in livsmedel och vatten så att levnadsförhållanden kan förbättras något för dessa människor.

Förutom dessa människoöden i norra Darfur brottas vi fortfarande med transportproblem för materiel in till området. I veckan kapades flertalet kontrakterade transporter när de kom in i provinsen Darfur. Vi har återfunnit lastbilar och containers men de var plundrade. Vi håller nu på att förändra transportverksamheten till det bättre, vilket verkligen inte är det lättaste under de förhållanden som råder i Darfur. Vi har fortfarande inte möjlighet att eskortera alla transporter som behövs för de ca 2,7 miljoner internflyktingar som antingen är på flykt eller finns i registrerade internflyktingläger runt om i Darfur.

Darfurs invånarantal uppskattas i dagsläget till cirka 6 miljoner. UNAMID plus alla humanitära hjälporganisationer har ett enormt stort behov av transporter in till provinsen för att hjälpa alla internflyktingar. Vi kan ändå inte nå fram till alla som behöver hjälp, trots att vi försöker så gott vi kan. Jag vet inte vad som kommer att hända då regnperioden kommer och de hjulspår i öknen som används nu försvinner och de tungt lastade lastbilarna sjunker ner i sandsmeten som uppstår när sanden blir "geggig" av regnet. Regnperioden förväntas komma inom slutet av denna månad till vårat område. Den har redan nått södra Sudan i små mängder och "klättrar" sakta men säkert upp mot våra breddgrader i Darfur.

Jag har fått flera frågor om vår mission här i Darfur. Denna mission är den första hybridmission som FN genomför. Den startade 1 januari 2008 och genomförs av Förenta Nationerna med New York som huvudsäte och Afrikanska Unionen med huvudsäte i Addis Abeba i Etiopien. Truppen som agerar på marken i Darfur kommer huvudsakligen från afrikanska länder såsom Nigeria, Rwanda, Senegal, Gambia, Kenya och Sydafrika. Dessutom finns enheter från Kina (ingenjörer) samt Bangladesh (insatspolisenhet). Vi väntar på trupp från Burkina Faso, Malawi, Nepal, Indonesien, Egypten, Etiopien och Pakistan.
Slutmålet är att ha 19 555 soldater/officerare, 6 500 poliser (både enskilda poliser och insatspolisenheter) och ca 5 000 civila personer på plats i Darfur.
I dagsläget har vi 7 689 soldater och cirka 1 800 poliser på marken.
Svensk representation i UNAMID i dagsläget är en kavalleriofficer och fem civilpoliser.

Vi har i dagsläget cirka 29 olika rebellgrupper att tampas med varav en (1) har skrivit på fredsavtalet med regeringen i Khartoum. Förutom detta har vi ett antal kriminella grupper som bara ökar varje vecka. Dessa är inte intresserade att skriva på eller följa något fredavtal, de lever bara för dagen som den kommer.

Torbjörn Blom
UNAMID Darfur/Sudan