Kursändring för Försvarsmakten

De krav som regeringen har ställt på Försvarsmakten innebär i praktiken en kursändring jämfört med det senaste försvarsbeslutet.– Det vi har tagit fram är en skiss på en ny försvarsmakt på en helt annan ekonomisk nivå, säger ÖB Håkan Syrén som i dag lämnade in Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag till regeringen.

ÖB Håkan Syrén överlämnar det kompletterande budgetunderlaget till försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

Att under en tid av så stora förändringar också leverera önskad operativ effekt ställer alltför stora krav på Försvarsmakten. 
– Jag kommer därför att anmäla till regeringen att vi under de närmaste åren inte med säkerhet kommer att kunna leverera efterfrågad effekt och inte heller uppnå balans mellan verksamhet och ekonomiska resurser, säger ÖB.

Kursändringen innebär i grunden ändrade och nya krav på personalförsörjning, organisation, produktion, ekonomi och fördelning mellan anslag och anslagsposter. De nya kraven, med bland annat en personalförsörjning grundad på frivillighet, innebär att begrepp som mobilisering och förbandsomsättning försvinner.

Regeringen kräver också en ökad internationell ambition. Med minskade ekonomiska anslag betyder detta att Försvarsmakten tvingas sänka ambitionen när det gäller förmågan att möta omfattande militära operationer som hotar Sverige.

Det underlag som Försvarsmakten lämnar till regeringen innehåller stora osäkerheter. Det gäller i första hand möjligheterna att göra en helhetsbedömning av verksamheten. Detta bland annat eftersom myndighetens bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde skiljer sig från den som tidigare har gjorts i Försvarsberedningens rapport ”Säkerhet i samverkan”. Skillnader i synen på omvärldsutveckling påverkar i sin tur utformningen av militärstrategi, insatsorganisation och grundorganisation i relation till de pengar Försvarsmakten får.

Underlaget har tagits fram på extremt kort tid vilket dessutom betyder att de ekonomiska beräkningarna är preliminära och inte kvalitetssäkrade.

Underlaget innehåller förslag på förändringar bland annat vad gäller ledning, logistik, Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter, en utvecklad insatsorganisation och en effektivare produktion av förband. Med detta följer en grundorganisation där ett antal verksamhetsställen kan avvecklas, däribland verksamheten i Arvidsjaur och utbildningsgrupperna i Kiruna, Östersund, Gävle, Strängnäs, Eksjö, Skredsvik, Halmstad, Karlskrona och Berga. Vilka de övriga verksamhetsställena kommer att vara avser Försvarsmakten att återkomma till.

 

Viktiga datum för Försvarsmaktens underlag till regeringen:

13 juni 2008 Försvarsmakten avser rapportera en komplettering till Perp-studien från december.
September 2008 Försvarsmakten förväntar sig att få en anvisning från Försvarsdepartementet inför den inriktningsproposition som är planerad. Försvarsmakten förbereder sig att svara i september och i samband med detta redovisa ett förslag om förändrad grundorganisation.