KS17:s atleter ska göra succé i Italien

Såväl soldater som befäl har goda chanser till fysisk träning i utlandsstyrkan. Två officerare ur KS17 ingår i multisportlaget som vill sätta Sverige på prispallen i en internationell patrulltävling i Italien.

Foto: Hannah Larsson

I somras vann multisportlaget på Livgardet FM Patrull (se faktaruta) som arrangerades av Amf1. Tävlingen är en kraftansträngning med natt- och dagmoment. Priset var deltagande i patrulltävlingen Patrol Lombardia 2008 som går i italienska Bergamo den 16–18 maj. Två av officerarna i laget – Per Bergh och Andreas Hedborg – tjänstgör sedan början av april i Kosovo som chef för reppluton respektive teknisk chef på skyttekompaniet.

– Det känns inte som en nackdel att hela laget inte har hunnit samträna. Vi känner varandras styrkor, säger Andreas Hedborg om laget som även består av Lars Hjelm, Håkan Isacsson och Malin Hjalmarsson, samtliga yrkesofficerare på Livgardet som är det regemente som skickat 11. lätta mekbat till KS17.

Grenarna är hemliga
Multisportlaget sammanstrålade på regementet inför avfärden för att få ordning på materiel och köra några sista pass ihop före avfärden till Italien. Exakt vilka klassiska militära grenar som prickskytte och fysiskt krävande grenar som orientering som tävlingen kommer att innehålla vet inte deltagarna i förväg.

– Vi tävlar i ordinarie förbandsutrustning vilket innebär uniform med hjälm, vapen som tilldelas på plats och stridssele samt packning på 10 kg, säger Per Bergh.
Tävlingen inleds på fredag kväll och avslutas någon gång på lördagen med 20 km spaning i alpterräng – en prestation som heter duga. Men så består hela laget av erfarna multisportare.

– Malin Hjalmarsson tillhör Sverigeeliten i multisport för damer, berättar Andreas Hedborg som själv har tävlat internationellt i Ungern.
Per Bergh är lagets orienterare, Andreas Hedborgs gren är eldledning medan Håkan Isaksson är klippan i stridsteknik. Lagmedlemmarnas gemensamma faktor är viljan att vinna.

– Vi har bra grundläggande soldatkunskaper och förflyttar oss snabbt, vilket är själva grunden i tävlingen. Vi satsar hårt och pushar varandra. Attityden är att ge hundra procent, menar Andreas Hedborg.

Sprungit mycket
De känner att de har fått gott stöd av Försvarsmakten med ledighet och utrustning. I Kosovo har Per Bergh och Andreas Hedborg sprungit mycket, bland annat Zlatare-rundan – den svenska kontingentens terrängspår utanför campen – som visserligen inte är så lång, runt tolv km, men har en höjdskillnad på ungefär 380 meter.

Under kraftmätningen kommer de svenska tävlanden att göra av med uppemot en veckas energiåtgång. Redan flera dagar före Patrol Lombardia 2008 börjar påfyllningen.

– Det svåraste är vätskebalansen. Man vill se till att man är full med energi och vätska, konstaterar Andreas Hedborg.

Svåraste konkurrenterna i det 75 lag stora startfältet kan bli britterna, att döma av deras tidigare resultat. Själva tror de svenska officerarna att deras lag kommer att gå långt.

– Topp tio är en rimlig målsättning, gissar Per Bergh.
– Vi är inte bara där för att genomföra tävlingen, menar Andreas Hedborg.

Hannah Larsson
press- och informationsofficer

Fakta om FM Patrull:
Patrulltävlingen genomförs i lag om fyra personer där det är obligatoriskt för förband, skolor och centra att deltaga i mästerskapsklassen. Tävlingen genomförs i ett dagmoment och ett nattmoment. I dagmomentet prövas personlig färdighet avseende soldatkunskaper. I nattmoment prövas kartläsningsförmåga och uthållighet. Dagmomentet är indelat i tre slingor och nattmomentet genomförs i en följd med jaktstart. Första lag i mål är segrande lag. Bland momenten som ingår är AK5-skytte, handgranatskastning, hinderbana, motortjänst och sjukvårds- eller skyddstjänst. Nattmomenten kan bestå av kartläsning och snabbmarsch.