Karlbergs dag 2008

Lördagen den 10 maj mellan klockan 10.00 och 15.00 genomförs Karlbergs dag som innebär att det är öppet hus på Militärhögskolan Karlberg. På Karlberg utbildas för närvarande 130 blivande officerare från hela Försvarsmakten.Militärhögskolan vill under den här dagen ge allmänheten möjlighet att komma till Karlberg och få veta lite mer om verksamheten.

På lördag finns det möjlighet att få reda på mer om utbildningen till officer när Militärhögskolan Karlberg har öppet hus. Foto: Försvarsmakten

Under dagen finns det möjlighet att få reda på mer om utbildningen till officer. Skolans kadetter, som de studerande på officersprogrammet kallas, kommer att finnas på plats för att berätta om sin utbildning tillsammans med personal från Försvarshögskolan och Försvarsmaktens rekryteringscentrum. Det kommer också att finnas möjlighet att tillsammans med kadetterna gå runt och titta på utbildningssalar och att se hur kadetterna bor på skolan.

Förutom detta har skolan också i samarbete med antal av Försvarsmaktens regementen och flottiljer ordnat en utställning av militär utrustning med allt från helikopter till minröjningsfordon och stridsvagnar. Vid utställningarna finns det möjlighet att se närmare på utrustningen med hjälp av kadetterna.

Skolans övriga enheter kommer också att vara representerade under dagen bland annat med Försvarsmaktens Idrotts- och friskvårdsenhet som tillsammans med våra idrottslärare och kadetter kommer att låta besökarna prova på bland annat fäktning och klättring.

För den som är kulturellt intresserad finns det möjlighet att besöka Karlbergs slott som är skolans huvudbyggnad. Den här dagen är den enda dagen på året som det är möjligt för allmänheten att komma in i slottet som till vardags är arbetsplats och utbildningslokal. I slottets översta våning finns stora delar av interiören från 1600-talet bevarad. Ett annat av de kulturella inslagen är framträdande av tre stycken musikkårer.

Naturligtvis kommer det även att finnas möjlighet att få någonting i magen. I restaurangen kan man köpa en soldatmåltid med ärtsoppa och pannkaka. Om man vill ha något lite mindre finns ett café i slottet.
Skulle nu vädret dessutom visa sig från sin soliga sida står hela slottsparken till förfogande för att promenera i, om man så önskar med en poängpromenad.

Dagen avslutas med en enklare stridsuppvisning av kadetterna och slutligen en konsert med musikkårerna.

Läs mer om Karlbergs dag på Militärhögskolan Karlbergs hemsida