Inspelat ubåtsljud kan vara ytfartyg

Det 3:47 minuter långa ljudet på bandinspelningen från Hårsfjärden den 12 oktober 1982 var troligen taxibåten Amalia. Det visar den tekniska analys som FOI har gjort på uppdrag av Försvarsmakten.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har undersökt om det inspelade ljudet från den 12 oktober 1982 kom från en ubåt eller ett ytfartyg. Slutsatsen är att det troligen var taxibåten Amalia – som befann sig i området samma dag – som är källa till bland annat det kavitationsljud från en propeller som finns på den så kallade 3:47-inspelningen.
– Vi har kommit så långt som det är tekniskt möjligt i dag, säger marininspektören, konteramiral Anders Grenstad. Jag har stor respekt för det resultat FOI nått fram till och det här ger ytterligare en pusselbit till händelserna på 80-talet.

Skadat propellerblad
Analysen stöder sin slutsats på ett flertal fakta, till exempel att samma frekvens som Amalias motortändfrekvens återfinns i inspelningen, att Amalia hade ett skadat propellerblad, likheten i varvtal och likheten mellan hennes propellerljud och det på 3:47-inspelningen. Samtidigt finns det särdrag i 3:47-inspelningen, så kallade asymmetriska sidband, som FOI ännu inte har kunnat förklara.

Brushöjning från regn
I uppdraget ingick också att analysera en pingsignal från en inspelning dagen före samt brushöjningar på samma inspelning. Pingsignalen kan komma antingen från marinens egna helikoptersonarer eller från någon annan sonar – utredningen utesluter inget av alternativen. Brushöjningarna kom sig sannolikt av regn.
– Att få ut mer information från de bägge inspelningarna är svårt, säger Erland Sangfelt, forskaren vid FOI som ansvarat för analysen. Faktorer som kvaliteten på inspelningarna och brist på dokumentation sätter gränser för vad som är möjligt.

» Lyssna på inspelningen från oktober 1982
mp3, 666 Kb