Inbjudan till Bosnienceremoni vid FN-stenen

Fredagen den 16 maj klockan 15.00–16.00 genomförs en ceremoni för att markera slutet på Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina. Allmänhet, försvarsmaktspersonal och Bosnienveteraner inbjuds att delta.

Ceremonin kommer att genomföras vid FN-stenen på Gärdet, intill Sjöhistoriska museet i Stockholm.

De som omkommit under insatsen kommer att hedras med kransnedläggning. Tre kontingentschefer kommer också att kortfattat berätta om respektive styrkas tid i Bosnien och ett korum kommer att avhållas.