Helikopterenhet insatsberedd

Försvarsmakten har från och med nu större möjligheter att med helikoptrar genomföra militära och humanitära insatser. Förbandet Heli Unit 01 består av helikoptermodellerna 4 och 10 och är redo för taktiska transporter och humanitära insatser. Förbandet ingår som en del av Nordic Battlegroup. – Vi skulle kunna åka till länder som är i akut behov av humanitär hjälp, säger Micael Bydén, chef för Helikopterflottiljen.

Helikopter 4 och förbandet Heli Unit 01 är redo för taktiska transporter och humanitära insatser. Foto: Peter Liander/FBB

Försvarsmakten beslutade i februari 2007 att helikopterförbandet i NBG, Heli Unit 01 (HU01), skulle tillföras fyra stycken helikopter 4 med uppgift att utföra taktiska transporter. Helikoptrarna gick igenom en modifiering som innebar att ballistiskt skydd och kulsprutor för egenskydd tillfördes. Sedan tidigare var det beslutat att förbandet skulle bestå av tre stycken Helikopter 10 med uppgift att genomföra medicinsk evakuering av skadade soldater, så kallad medevac.

Taktiska transporter
Helikopterflottiljen har på tolv månader rekryterat, utbildat, utrustat och utvecklat metoder för att genomföra taktiska transporter och sjuktransporter i internationell miljö, inom ramen för NBG.
– Nu är vi redo, det har gått fort och vi har på tolv månader utvecklat ett förband som är klart för en insats, säger Micael Bydén.

Utbildningskontrollen var den avslutande delen i att säkerställa kompetenser och förmågor inom enheten. Chefen för Helikopterflottiljen har nu beslutat att förbandet har kapacitet och förmåga att i allt väsentligt lösa de taktiska uppgifter som är ställda enligt EU:s kravdokument.  

En efterfrågad förmåga
– Med denna enheten har förbandet viss förmåga att genomföra sjuktransporter med kvalificerad sjukvårdspersonal och buren medicinsk utrustning, vilket är en efterfrågad förmåga, säger Micael Bydén.

För de helikopter 10-delar som ingår i enheten kan i dagsläget endast stöd till humanitära insatser genomföras där sjuktransporter med kvalificerad sjukvårdspersonal och buren medicinsk utrustning är en del.