Giftig övning i NBG:s slutskede

– Ni måste titta här borta, säger mannen i blå överdragsoverall till de svenska soldaterna i NBG:s CBRN-enhet.Med skyddskläder över uniformen går soldaterna fram till platsen, riktar sitt mätinstrument mot marken och genast varnar instrumentet för strålning.

Det känsliga mätinstrumentet reagerar direkt på det radioaktiva ämne som övningsledningen preparerat pinnen med. Soldaterna i CBRN-enheten drar sig tillbaka och spärrar av området. Foto: Jesper Tengroth/NBG Combat Camera

Det här är ett moment i övningen Toxic Leak -08 som pågår i Finland just nu. I övningen deltar CBRN-enheten som är en finsk-svensk del av Nordic Battlegroup och som har till uppgift att undersöka om det finns kemiska eller biologiska vapen eller andra gifter i ett operationsområde.

Första uppdraget
Övningen genomförs i Kuopio i östra delen av Finland och momentet är ställföreträdande gruppchefen Peter Nilssons första uppdrag sedan han och hans grupp flögs in med två Hercules-plan från Umeå några timmar tidigare:
– Det känns kul att vara här och det känns kul att få öva så här i slutet av beredskapsperioden, säger han.

Till Natos förfogande
Bara en dryg månad återstår av Nordic Battlegroups beredskapstid men den finska delen av CBRN-enheten är tänkt att efter beredskapen ställas till Natos förfogande. Därför finns observatörer på plats för att studera om soldaterna håller måttet.
På plats i Finland finns även chefen för Nordic Battlegroup, Karl Engelbrektson.

Ökat samarbete
CBRN-enheten består av både svenska och finska soldater och så sent som för några dagar sedan skrev försvarsministrarna i de bägge länderna en gemensam debattartikel där de slog fast att Sverige och Finland ska utöka sitt militära samarbete. Och om inte förr så kommer det att ske nästa gång Sverige ansvarar för en av EU:s stridsgrupper första halvåret 2011. Finland har redan sagt att de bidrar med soldater.