Försvarsmakten förstärker i Tchad

Den svenska insatsen i Tchad är sedan tidigare förlängd till sista oktober. På uppdrag av regeringen förstärker Försvarsmakten nu också styrkan med ytterligare 20-25 soldater från den första augusti.

Soldaterna ska vara kvar till dess att den svenska materielen kan lämna Tchad i slutet av oktober och uppgiften är i första hand vakt- och eskorttjänst.

Kostnaden för utökningen av styrkan i Tchad ska tas inom den ekonomiska ramen på 70 miljoner kronor som förlängningen kostar.

EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken går under namnet Eufor Tchad/RCA och har varit på plats sedan februari i år. Insatsen består av 3700 soldater som ska bidra till att skydda civilbefolkning och flyktingar i östra Tchad.