Försvarsmakten betalar inte dubbla löner

För att medicinsk personal som är anställd i Nordic Battlegroup under 17 månader ska kunna upprätthålla sin kompetens kan de få tjänstledigt för att arbeta på sin civila arbetsplats. De får då behålla sin lön från Försvarsmakten men ska teckna ett anställningsavtal med sin civila arbetsgivare med noll kronor i grundlön.

– Den civila arbetsgivaren ska endast betala OB-ersättning, övertidsersättning, jourersättning med mera samt stå för ansvarsförsäkringar, säger personaldirektören Lars Norrström.

Vid tjänstgöring på den civila arbetsplatsen ska fortfarande all medicinsk personal med 2–3 dagars varsel kunna åka ut på en insats i 1–4 månader.

Syftet med den så kallade växeltjänstgöringen är att skapa de allra bästa medicinska förutsättningarna för mediciska personalen. En kompetens som kan vara livsavgörande vid en insats.
– Dessutom ökar växeltjänstgöringen möjligheterna att rekrytera den här personalkategorin. De behöver helt enkelt inte oroa sig över att bli ringrostiga när de är borta 17 månader från den ordinarie arbetsplatsen, säger Lars Norrström.

Tänker Försvarsmakten nu undersöka vilka som har dubbla löner och vidta sanktioner?
– När beredskapsperioden är över kommer vi självklart att utvärdera systemet med växeltjänstgöring och avtalet som använts. Växeltjänstgöringen är till för att säkerställa att den medicinska personalen i Nordic Battlegroup har den kompetens den behöver. Inte för att de ska få dubbla löner, säger Lars Norrström.