Förstärkning till FS 15 i Afghanistan

Det var en klarblå himmel, sol och 30-gradig värme som hälsade gruppen välkomna till Afghanistan. Lite annorlunda än det ostabila vårvädret som de lämnade hemma i Sverige.Kompaniet som ingår i IA07 landade på flygplatsen i Marmal häromdagen. IA07 är en insatsstyrka som har beredskap att kunna vara insatta med 10 dagars varsel. Fast lite längre än så har gruppen haft på sig att förbereda resan.

En pluton ur 411 Mekskyttekompaniet anländer till Camp Northern Lights Foto: Maria Dupont

En pluton ur 411. Mekskyttekompaniet är nu på plats och har gjort sig snabbt hemmastadda på Camp Northern Lights i norra Afghanistan. Styrkan anställdes i juli 2007 och har under hösten utbildats på P4 är nu beredda att gå in och förstärka skyttekompaniet som är på plats. Arbetsuppgifterna blir att stötta med vakt- och eskortuppgifter.  P4, Skaraborgs regemente, är även det regemente som fick uppgiften att sätta upp FS 15.

Sedan 1 januari har 411. Mekskyttekompaniet stått i beredskap för att kunna sättas in vid behov. Behovet kan finnas både nationellt och internationellt då huvuduppgiften för kompaniet är att förstärka pågående svenska insatser. Man har fått en grundlig utbildning så soldaterna är väl rustade för det uppdrag de har framför sig. Denna förstärkning är ett mycket bra exempel på hur Försvarsmakten i en insats använder beredskapsförbanden.

- Soldaterna som nu har kommit till Camp Northern Lights är mycket välkomna, säger stabschefen överstelöjtnant Fredrik Ståhlberg. Vi har mycket kvar att lära om Afghanistans villkor under sommartid så det är bra att vi kan få denna förstärkning.

Att en förstärkning från Sverige ansluter till Camp Northern Lights tillhör inte ovanligheterna. Liknande förstärkningar har gjorts då man normalt får mer att göra under sommarhalvåret.

Maria Dupont

Press- och Informationsofficer