Förlängd rekrytering

Då funktionen för ansökning till utlandstjänst legat nere under söndagen så är rekryteringen förlängd till och med tisdag 13 maj.

Fram till och med 13 maj kan du söka befattningar i insatserna i Afghanistan och Kosovo 2009 och till Tchad i sommar.

Svensk personal arbetar i dag i fredsfrämjande insatser runt om i världen. Internationell närvaro i krigshärjade områden bidrar bland annat till att upprätthålla lugn och säkerhet för civilbefolkningen.

Välkommen att söka! 

Sök utlandstjänst här