Fler likheter än olikheter

Under två veckor utbildas fem tyska kadetter på Södra skånska regementet, P 7.– Det här är viktigt. Eftersom vi arbetar tillsammans utomlands i insatsområden måste vi göra det hemma också, säger Michel Beger, en av kadetterna.

De tyska kadetterna Karl Schleicher och Michel Beger tittar på genomgången efter den granatgevärsskjutning som Carl Dymne och Rasmus Krohn just deltagit i. Foto: Anja Edvardsson/P 7

Han är ute på skjutbanan, där skotten från granatgevären smäller för fullt. Men det smäller inte så högt som det kan göra – det är bara övningsammunition, som har en betydligt mindre kaliber än 8,4-centimetersgranaterna. För soldaterna på sjätte kompaniet är det första dagen de utbildas på granatgevär.
– Övningsammunition har vi inte i Tyskland till våra granatgevär. Där har vi ett annat övningssystem. Men jag tror det här är ett bra sätt att öva i början, säger Michel.
Hans kollega Karl Scleicher håller med.
– Det är också intressant att se hur ni gör när ni övar med era soldater, säger han.

Samma här som där
För kapten Mattias Johnsson, som leder övningen, är besöket nyttigt. Bland annat får han tillfälle att använda militärengelskan med alla ord och uttryck.
– Det gör jag inte så ofta annars.
Han vill ge en bra bild av den svenska utbildningen, vilken materiel som finns och hur det fungerar med värnpliktiga soldater.
Löjtnant Fredrik Ohlsson är samverkansofficer. Han har extra mycket ansvar för att de utländska besökarna ska trivas och lära sig mycket.
– Det är alltid lärorikt att träffa officerare från andra länder. Vi åt middag tillsammans igår, redan då började vi snacka tjänst: om skillnader, likheter, fördelar, nackdelar.
Ofta tycker han att det är fler likheter än olikheter, vilka officerare man än träffar.
– Tyskarna har samma problematik hos sig som vi har här. De har också övergått från invasionsförsvar till insatsförsvar, och de gjorde det ungefär samtidigt som vi gjorde det.

Utbyte gynnar alla
Fredrik har stor erfarenhet av samverkan med andra nationer från sin utlandstjänst i Kosovo. Två gånger har han varit med när ansvarsområden har lämnats över från ett land till ett annat, med allt vad det innebär av powerpointpresentationer i lektionssalar och patruller i området som ska lämnas över. Just tyskar har han dock inte arbetat med.
– De lär sig nog mer om oss när de är här än vi lär oss om dem. Men när vi tar emot besök från andra nationer innebär det att vi får chansen att hälsa på andra. Jag tycker att allt samarbete med andra nationer gynnar en själv – och regementet, säger han.