Fastställd dom efter olyckan i Sollenkroka

Svea hovrätt fastställde på tisdagen domarna i målet om stridsbåtsolyckan vid Sollenkroka i Stockholms skärgård 2004. Den före detta regementschefen frikänns från misstankarna om arbetsmiljöbrott. Den värnpliktige båtföraren dömdes, precis som i tingsrätten, till 50 dagsböter för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik.

– Det var en tragisk olycka som inte borde ha inträffat, säger marininspektören, konteramiral Anders Grenstad. Med lärdomarna från vad som hände har vi förbättrat regelverket kring stridsbåtssystemet och organisationen.

Tingsrättens dom överklagades av åklagaren som ville ha den tidigare regementschefen fälld för arbetsmiljöbrott. Båtföraren överklagade också domen och krävde att bli frikänd från ansvaret för att ha orsakat två värnpliktiga soldaters död.

Hovrätten fastställde nu tingsrättens dom.
– Vi är tacksamma att olyckan nu, efter fyra år, är juridiskt utredd, säger Anders Grenstad.

Olyckan inträffade i juni 2004 när fem stridsbåtar i en kolonn var på väg till Vaxholm efter en övning. När den första båten slog av på farten i höjd med Sollenkroka körde den bakomvarande båten in i aktern där två soldater stod på däck. Dessa båda värnpliktiga omkom.