Debattartikel: Hämnd bakom "tortyrskandal"

Uppgifterna om att tortyr använts vid ett förhör under Operation Artemis i Kongo kommer från personer som vill orsaka enskilda personer i Försvarsmakten och hela specialförbandssystemet skada. Det skriver nio förtroendemän från Försvarsmaktens specialförband SSG och SIG på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Förtroendemännen skriver bland annat att paradering av fången med strypsnara inne på campen, skenavrättning och dränkning med svenska soldater som passiva åskådare inte har förekommit.

Inget försök till mörkläggning på platsen, som den beskrivits i medierna, har uppfattats och vid debriefing och utvärdering direkt efter insatsen i Sverige har inte detta tagits upp, enligt debattartikeln.

Brännpunkt: Hämnd bakom "tortyrskandal"

Brännpunkt: Officerare sprider rökridåer