Chefsjuristen: Uppdrag granskning tolkar fel

SVT:s projektledare Nils Hanson uppgav på onsdagen att Uppdrag gransknings påståenden om svenska officerares agerande i Kongo 2003 bekräftas i Försvarsmaktens utredning. – Men det stämmer inte. Så kan man inte tolka min utredning, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Uppdrag granskning har redovisat en entydig, tämligen exakt bild av vad som ska ha inträffat på den fransk-svenska campen i juli 2003 och hur överste Hans Alm påstås ha agerat. Alm sägs bland annat ha närvarat vid en skenavrättning och SVT-programmet har publicerat en rad detaljer om vad den tillfångatagne mannen ska ha utsatts för.

– Jag konstaterar i min utredning att fången behandlats fel, på ett sätt som innebär att tortyrkriterierna i FN:s tortyrkonvention är uppfyllda. Och jag har konstaterat att två av Alms åtgärder var rätt, medan den tredje – att inte rapportera direkt till Högkvarteret i Sverige – var felaktig. I övrigt kan min utredning inte slå fast exakt vad som hände. Därför är den ansvarige utgivarens påstående att min utredning på punkt efter punkt bekräftar Uppdrag gransknings version osant, säger Stefan Ryding-Berg.Fotnot: Den definition av tortyr som chefsjuristen utgår från är denna:
Som tortyr räknas "varje handling som genom allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person. Handlingen ska utföras av eller på uppdrag av en person som företräder staten och i ett visst syfte (till exempel för att framtvinga en bekännelse)".

Läs FN:s tortyrkonvention på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Försvarsmaktens utredning av Operation Artemis (pdf)