Utlandsrekryteringen startar på måndag

Måndag 14 april börjar Försvarsmakten vårens rekrytering till utlandsstyrkan. Samtidigt lanseras också en ny webbtjänst för ansökning på mil.se.

Den nya webbtjänsten underlättar både själva sökningen efter lämplig befattning och ifyllandet av den elektroniska ansökningsblanketten, som är densamma för alla, oavsett militär eller civil bakgrund. Nytt är också att alla internationella befattningar, även vakanser i pågående insatser söks i samma webbtjänst.

För att den nya tjänsten ska fungera när rekryteringsperioden startar på måndag så kommer det att genomföras installationsarbete på webbplatsen under helgen. Det innebär att möjligheten att söka vakanser kommer att försvinna mellan fredag 11 april till och med söndag 13 april. Den 14 april kommer alla lediga befattningar att vara sökbara igen.

Rekryteringen till utlandsstyrkan pågår mellan 14 april och 11 maj.