TD01 är nu Eufors snabbinsatsstyrka

Under onsdagen blev TD01 Eufors officiella snabbinsatsstyrka, Quick Reaction Force (QRF), i Tchad.– Meningen är att vi ska kunna sättas in var som helst i operationsområdet om något händer. Det kan handla om att förstärka checkpoints – till att hjälpa andra Euforförband som har problem, säger kompaniets chef Fredrich Sperling.

TD01 är nu Eufors officiella snabbinsatsförband, Quick Reaction Force (QRF), i Tchad. Under veckan har förbandet tränat snabbinsats, QRF, med helikopter. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Innan TD01 åkte ned till Tchad fick förbandsledningen signaler om att TD01 kanske skulle få uppgiften att vara brandkårsstyrka för Eufor om det hettade till i operationsområdet. Så har det också blivit. Onsdagen den 23 april tog det svensk-finska kompaniet över som QRF för Eufor.
– Det finns olika nivåer. Vi blir den QRF som ska kunna verka i hela operationsområdet i Tchad. Andra Euforförband ska ha sina egna, men de ska verkar bara i det område där den egna bataljonen finns. Vi ska vara en förstärkning var det än behövs i hela operationsområdet, säger Fredrich Sperling.

Lågfrekventa uppgifter
De troliga uppgifterna förväntas inte vara av de allvarligare slagen, utan mer av det lågfrekventa.
– Det kan handla om ett allmänt spänt läge i något av våra områden, folk som är arga och hotfulla mot Euforpersonal – etcetera. Jag ser inte regelrätta anfall mot oss som något vi kan förvänta oss, tvärt om. Men om exempelvis viktig eufo-infrastruktur eller förband blir attackerade så har vi medlen att försvara oss, säger Fredrich Sperling.

Kompaniet har tränat på de situationer som kan uppstå.
– I veckan har vi exempelvis tränat QRF med helikopter. Det har fungerat mycket bra. Vi har en snabb insatstid och kan – och ska – som QRF rycka ut både med våra fordon, pansarterrängbil 203, och med Eufors egna transporthelikoptrar. Vi har resonans för hela skalan, säger han.

Först på plats
TD01 ska dock inte vara helt låsta som enbart QRF-förband.
– Om Eufor och Force Commandern vill att vi ska utföra en viss uppgift gör vi det. Exempelvis eskort av vattenborrföretag eller humanitära organisationer. Då får andra Eufor-förband gå in som QRF. Vi var först på plats, men succesivt bygger nu Eufor upp sina olika nationella förband. Franska Eufor finns här på två platser, Polen och Irland är på gång. Innan regnperioden ska bidragarländerna vara på plats, säger Fredrich Sperling.