Svensk major invigningstalar på flickskola

För några veckor sedan startade skolåret på en flickskola i den nordafghanska staden Sheberghan. En av invigningstalarna var en exotisk person från ett land långt, långt bort från Afghanistan…

Foto: Fredrik Bojerud, FS14

Ingen skola under vintern

Det afghanska skolåret är olikt det svensk genom att man har ett långt uppehåll över vintern istället, som i Sverige, över sommaren. Skälen är flera. Främst gör vintern att det är svårt att färdas i landet. Bristen på lämpliga skollokaler – undervisningen sker ofta i vita ”partytält” – bidrar även det till att det är olämpligt med skolgång under vintern.

 

Major inbjuden till flickskola

I och med vårens ankomst har skolorna nu öppnat igen. I staden Sheberghan, där svensk och finsk trupp bemannar ett provinskontor ringde man från en av stadens största flickskolor och bjöd in chefen för provinskontoret, major Rolf Emlén, till invigningen. Rolf tvekade inte. Han tackade ja direkt.

 

Skolan är inhyst i ett gammalt hus som ser ut som en gammal lagerlokal. Plåttaket är perforerat med mängder av små hål och bakom byggnaden står ett antal väderbitna vita skoltält.

 

Pojkar livligare än flickor

Skolans rektor möter den svenska soldaterna med Rolf i spetsen redan vid skolans grind. Dagen till ära är även pojkarna från grannskolan inbjudna och det är säkert ett par hundra barn på den lilla skolgården bakom huvudbyggnaden. De afghanska pojkarna är märkbar mer livliga är flickorna. Nyfikenheten på de svenska soldaterna är stor, både från pojkarnas och från flickornas sida men det är endast pojkarna som ”vågar” gå fram och prata.

 

Rungande applåder

Flera elever fick gå fram till talarstolen och bland annat läsa dikter och hålla invigningstal. Öppningsceremonins höjdpunkt blev dock när major Rolf skulle tala till lärare och elever. För rektorn för skolan var det en stor ära att ”chefen” för Isaf i Sheberghan tog sig tid att besöka deras skolinvigning. Majorens tal handlade om framtiden, säkerhet och vikten av att kommande generation afghaner får en bra utbildning så de kan hjälpa till med återuppbyggnaden av sitt land. Rolf förklarade att han och hans soldater var stolta över att fått möjlighet att få vara med och bidra till Afghanistans återuppbyggnad.

 

När Rolf var klar med sitt tal fick han rungande applåder och rektorns tack för Isafs stöd och hjälp.

 

Text och bild. Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14