Svåra prövningar för underhållstjänsten i Tchad

Vattenförsörjningen är ett stort problem för det svenska förbandet TD 01 i Tchad, men också tillgången på grönsaker och annan färsk mat. Underhållstjänsten har många tuffa utmaningar. Tchad är ett i det närmaste väglöst land som ställer stora krav på möjlighet till reparationer och förmåga att kunna lösa problemen på plats.

Sandstormar, brist på vägar och vatten är några av de tuffa utmaningar som underhållstjänsten i Tchad stöter på. Foto: FBB

Den första uppgiften för den svenska amfibiestyrkan TD 01 i Tchad är att bevaka EU-styrkans högkvarter i huvudstaden N´Djamena. I uppgiften ingår också att förbereda, och säkra, andra förbands ankomst. I mitten av april flyttar de drygt 200 svenskarna till staden Abeche för att utgöra taktisk reserv, Quick Reaction Force (QRF) – också kallad brandkårsstyrka - för övriga EUFOR, som i sin tur har inslag från 14 av EU:s 27 länder.

Ytterst handlar insatsen om att ge någorlunda trygghet för mellan en halv och en miljon flyktingar - offer för Dafurkonflikten - plus att säkra humanitära insatser i området.

Svenskarna och övriga EU-soldater har en tuff uppgift med att övervaka flera stridande fraktioner, sandstormar, enorm värme, en kommande regnperiod som kan vara gränssättande för operationens längd, insekter, sjukdomar.

Allt detta är känt
Vad som är mindre omtalat är underhållstjänsten, vad som krävs för att hålla det svenska förbandet igång, fordon, bränsle, mat och framför allt – vatten. Varje svensk soldat beräknas göra av med 27 liter vatten per dag – i ett land vars största brist (vid sidan om säkerhet) är just vatten.

TD 01:s underhållspluton består av 42 soldater, uppdelad på tre troppar:
Förplägnadsgrupp/tropp (11)
Försörjningstropp (14)
Reparationstrupp (17)

Av de 42 soldaterna är nio kockar och två kvartermästare. Kockarna klarar att försörja (laga mat till) 260 man om dagen.

I huvudsak har TD 01 med sig torrlivsmedel (typ pulvermos) och s k rations, väl förpackade (portions-)livsmedel som tål både extrem värme, tuffa transporter och långa lagringstider.

Tanken är dock att TD 01 ska hänga på EUFOR:s underhållskedja som ska bistå med förnödenheter, främst mat och vatten. Beroende på många osäkerheter ska TD 01 kunna vara självförsörjande, åtminstone under de första inledande veckorna.

Soldaterna är väl medvetna om att det råder brist på färsk mat, och framför allt frukt/grönsaker.

Möjlighet till dusch
TD 01 har med egen reningsutrustning för att få fram användbart vatten till tvätt av kläder och fordon. Det är alltså inte fråga om dricksvatten, möjligen för att duscha i – men också det är beroende på vattenkvaliteten, inte minst antalet och typ av bakterier.

Dricksvattnet består av en cointainerlast med flaskvatten. Hållbarheten i värmen är begränsad och vattenförsörjningen är i stort sett beroende av näst intill dagliga flygtransporter.

Ammunitionen är ett kapitel för sig. Underhållsplutonen har en hel del ammunition med sig till samtliga vapensystem, för att så långt som möjligt göra det svenska förbandet självsörjande på den punkten. Men det finns ammunition som är värmekänslig och i behov av kylcontainrar, som naturligtvis är en komplicerande faktor. Transporten till missionsområdet har också varit komplicerad, eftersom en del ammunition är tryckkänslig och därför inte kan flygas.

Underhållsplutonen har
• Sju lastbilar, varav en s k tungdragare
• En hjullastare, 60 ton
• Grävmaskin
• Truckar
• PTG 203 ombyggd till repvagn (liknande den som används för sjukvård)
• Fyra Geländewagen

- Vi vet inte i förväg vilken åtgång det blir på materiel, vad som slits först. Det kan hända att en del materiel inte alls kommer att utnyttjas, men vi måste ha marginaler för att kunna lösa alla problem, säger plutonchefen Anette Wiberg.

Latriner/tvätt
• Latriner (toalett) finns i form av torrklosetter (några hygiencontainrar har gjorts om till klosetter).
• Tvättcontainrar, två stycken med vardera en tvättmaskin med tumlare (dessvärre krävs en del vatten för att driva dessa och vatten är en bristvara).

Elförsörjning
Ett av de mindre problemen. TD 01 har egna elverk och klarar sig bra med dessa, så länge det finns…

Diesel
En svårighet – TD 01 är beroende av att få diesel från EU:s underhållskedja. Diesel är svårt att transportera.

Dubbla jobb
Huvuddelen av soldaterna i underhållsplutonen har dubbla befattningar. Bristen på erfarenhet från en mission av det här slaget, inte minst när det gäller miljön, gör att det har varit vanskligt att planera behovet av underhåll. Underhållsplutonen kan mycket väl vara underbemannad. En stor del av utbildningen har därför inriktas på att all personal ska klara minst två uppgifter. Exempelvis är kockarna kulspruteskyttar, lastbilsförarna klarar grävskopan m m.

Fotnot: Artikelförfattaren Kristina Swaan är informationschef på Amf 1, Amfibieregementet i Berga.

Text: Kristina Swaan