Svår operation i Kongo

Svenska soldater i Särskilda skyddsgruppen och Fallskärmsjägarskolan genomförde en god insats med ett bra resultat. Det säger konteramiral Jörgen Ericsson, chef för Försvarsmaktens specialförband, om Operation Artemis i Kongo 2003.

Det var specialförbanden SSG och FJS som deltog i och genomförde Operation Artemis i Kongo 2003.

– Soldaterna kom i strid, det var en svår operation med svåra förhållanden, men resultatet var bra. Svenska soldater genomförde en svår operation på ett bra sätt, både från FJS och SSG:s sida. Det visar de utvärderingar vi har gjort själva, men också de som EU har gjort, säger Jörgen Ericsson.

Operation Artemis anses vara en av flera internationella insatser under det senaste decenniet som tillsammans bidragit till det insatsförsvar som Sverige har i dag och som har förmåga att verka och fungera i en rad olika miljöer, i Sverige såväl som internationellt.

– Under Operation Artemis inträffade en incident som Försvarsmakten har utrett. I incidenten deltog inga svenska soldater, vare sig från SSG eller FJS. När den svenske chefen, överste Hans Alm, uppmärksammades på incidenten, av svenska soldater, anmälde han det till den franske chefen varvid aktiviteten så småningom avbröts.

Hans Alm handlade riktigt, säger Jörgen Ericsson. Där han brast var när han inte rapporterade händelsen till Sverige så att insatsledningen i Högkvarteret kunde dra rätt slutsatser och vidta rätt åtgärder, kopplat till det sannolika brott mot folkrätten som förelåg.
– Incidenten ska inte på något sätt svärta ner eller överskugga den insats som SSG och FJS genomförde i samband med operation Artemis. Det var ett bra resultat under svåra förhållanden, säger Jörgen Ericsson.

Överste Alm rapporterade hem att ett intrångsförsök hade gjorts, att personen gripits och förhörts av annan personal. Han rapporterade inte hem det som uppfattades som tortyrliknande metoder och brott mot folkrätten. Den punkten är den enda där Försvarsmakten kan rikta kritik mot Hans Alm.

ÖB har haft ett chefssamtal med Hans Alm där ÖB har framfört denna kritik.
– Jag har själv stort förtroende för Hans Alm. Överste Alm är en mycket duglig officer som ledde den svenska truppen i operationen under svåra förhållanden. Förvisso brast överste Alm i rapporteringen hem men han vidtog nödvändiga åtgärder på plats, säger Jörgen Ericsson.