Svar om Tchadavveckling

På måndagseftermiddagen redovisade Försvarsmakten sitt svar för regeringen om avvecklingen av insatsen i Tchad.

Avvecklingen bedöms kräva en styrka om cirka 100 man, av dessa kan 50 platser fyllas av personer ur den befintliga styrkan som är villiga att förlänga sina kontrakt, resten måste tillföras. Planen är att plocka de nya soldaterna ur befintliga förband: Nordic Battlegroup och nuvarande amfibieförband i beredskap.

Avvecklingen kan, enligt svaret till regeringen, genomföras inom den ram om 62 miljoner kronor som getts för förlängning av Tchadinsatsen.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är svårt att förutsäga vädret och även säkerhetsläget i augusti, de kan påverka både kostnader och verksamhet, säger planeringsofficer Carl-Johan Andersson på Försvarsmaktens insatsstab.