Strid före misshandel i Kongo

De svenska specialförbandsofficerarna i Kongo hade varit i strid dagarna innan händelsen på den svensk-franska campen.– Oavsett vad de är med om under en insats har alla svenska officerare och soldater skyldighet att ingripa om de observerar brott mot krigets lagar, säger insatschef Anders Lindström.

Svenska specialförband deltog i Operation Artemis i Kongo 2003. Foto: Försvarsmakten

Hundratusentals människor var 2003 drivna på flykt av milissoldater i nordöstra Kongo. För att få stopp på krigshandlingarna och skändningen av civilbefolkningen sändes svenska specialförbandssoldater och franska enheter till området under EU-befäl.

– Innan Eufor anlände pågick mord, våldtäkter och plundring ohämmat. De svenska och franska förbanden lyckades lösa uppgiften och stoppade krigshandlingarna, säger Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström.
 
Tung eldgivning
Dagarna innan den händelse där fransk militär misstänks ha misshandlat en fånge under ett utdraget förhör, hade det svenska förbandet varit i strid. När ett milisläger genomsöktes utsattes Eufor för tung eldgivning. Under striden dödades flera milissoldater.

– Hur de svenska officerarna uppfattade det som hände på campen ska ses i det perspektivet. Men oavsett vilken situation de befinner sig i har alla svenska officerare, soldater och sjömän ansvar att ingripa, anmäla till närmaste chef och rapportera hem om de observerar brott mot krigets lagar eller de regler som finns i ett insatsområde. Dessa frågor är också centrala i utbildningen inför våra utlandsmissioner, säger Anders Lindström.

Rapporterade vidare
Svenska officerare som uppmärksammade vad som hände under förhöret rapporterade det vidare till sin chef på plats. Denne tog i sin tur kontakt med sin chef, och senare avbröts förhöret.

– Felet som begicks, vilket vi också tidigare förklarat, är att händelsen inte rapporterades hem som den borde ha gjort, säger Anders Lindström.

Slutsatserna av den utredning Försvarsmakten genomfört kommer att ingå i utbildningen av de svenska soldater som planeras delta i internationell krishantering.