Stabil ekonomi i slutet av året

Försvarsmaktens ekonomi ska vara stabil i slutet av året. För att komma till rätta med de problem som finns i dag ska Försvarsdepartementet och Högkvarteret arbeta tillsammans.

– Jag har för avsikt att lägga fram en inriktningsproposition i slutet av året och då måste ekonomin vila på en stabil grund, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

– Genom en dialog ska vi nu skapa en ekonomisk färdplan för att nå detta mål.

Regeringen har nu beslutat att Försvarsmakten får flytta 170 miljoner kronor från anslagen för materiel- och forskning till anslaget för förbandsverksamhet. Försvarsmakten hade begärt att få flytta över 850 miljoner kronor.

Försvarsmakten har inte övertrasserat den budget regeringen gett. Omfördelningen handlar om att flytta pengar från ett konto till ett annat – men det är villkorat med att regeringen ger sitt godkännande.

Regeringen godkänner nu en överflyttning av 170 miljoner kronor. Resterande pengar, 680 miljoner kronor, får Försvarsmakten låna från kommande budget, en så kallad anslagskredit. Ytterligare pengar kan dock komma att flyttas mellan anslagen i samband med att regeringen lägger sin tilläggsbudget i höst.

Enligt Försvarsdepartementet ska ekonomin komma i balans genom en rad strukturella åtgärder. Exakt vilka det blir återstår att arbeta fram i dialog mellan departementet och Högkvarteret. Men det går inte att balansera den med ytterligare neddragningar.