Specialförbanden utreds

Efter händelserna under Operation Artemis ska nu bland annat ledarskap och kultur inom specialförbanden granskas. Under tiden utredningen pågår genomförs också förändringar i specialförbandsledningen.– Vi är i en allvarlig situation, och jag vill verkligen gå till botten med det här, säger ÖB Håkan Syrén.

Operation Artemis i Kongo 2003. Foto: Försvarsmakten

ÖB har beslutat att Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström, med stöd av Högkvarterets staber och ledningar och i samverkan med Försvarshögskolans ledarskapsinstitution, samt företrädare för personalorganisationerna, ska granska bland annat ledarskap, konflikthantering, sekretessfrågor, kulturen och lednings- och lydnadsförhållanden inom och med specialförbanden.

Bakgrunden är diskussionen kring hur svenska specialförbandsofficerare och deras chef agerade i samband med att franska soldater förhörde en kongolesisk man på den fransk-svenska campen under Operation Artemis i Kongo 2003. Den svenska utredning som redan gjorts av själva händelsen visar att fången med största sannolikhet hade utsatts för tortyrliknande förhörsmetoder, och att den svenske befälhavaren inte omedelbart rapporterade händelsen hem till Högkvarteret.

Klarlägga förhållanden
– Jag vill klarlägga en del förhållanden inom specialförbanden som det diskuterats kring och som det gått rykten om. Vi måste gå till botten med de här sakerna för att få en uppfattning om hur det verkligen står till. Jag tror att det egentligen bara finns vinnare i att det här utreds, inte minst specialförbanden som verkligen kan få förklara sig.

Under tiden utredningen pågår kommer chefen för specialförbanden, konteramiral Jörgen Ericsson, inte att hantera sina uppgifter som chef för specialförbanden. Han ersätts tillfälligt av insatschefen Anders Lindström. Chefen för specialförbandsledningen, den överste som ledde den svenska insatsen i Kongo, får andra uppgifter tills utredningen är klar.

– Ska vi nu göra en trovärdig utredning kan inte de som delvis är utpekade i pressen, förtjänt eller oförtjänt, sitta och utreda detta själva. Därför får de tillfälligt ta ett steg åt sidan, säger ÖB.

Agera tidigare
Skälet till att den första svenska utredningen dröjde till 2007 var att det dessförinnan endast florerade rykten, motstridiga sådana, om vad som hänt i Kongo 2003.

– Det jag personligen har lärt mig av det här, är att jag måste agera tidigare, och då även enbart på rykten, konstaterar ÖB.

Han betonar att specialförbanden gjorde en mycket värdefull insats i Kongo 2003.

– Artemis var en oerhört avancerad operation, med fruktansvärda betingelser. Hundratusentals personer var plågade och jagade av milissoldater. Det var oerhörda scener de fick se. Specialförbanden har lyckats, de gjorde en riktigt bra insats där nere. Våra specialförband är internationellt mycket väl respekterade. Jag vet att det också stundar besvärliga missioner för dem. För att klara det måste man åtnjuta respekt och förtroende. Det ska vi återskapa, avslutar ÖB Håkan Syrén.