Sök utlandstjänst

Nu pågår vårens rekrytering till utlandsstyrkan. Fram till och med 11 maj är du välkommen att söka befattningar i insatserna i Afghanistan och Kosovo 2009.

Foto: Rickard Wissman/Combat Camera

Svensk personal arbetar idag i fredsfrämjande insatser runt om i världen. Internationell närvaro i krigshärjade områden bidrar bland annat till att upprätthålla lugn och säkerhet för civilbefolkningen.

Många olika kompetenser behövs
Ungefär 1 500 svenska kvinnor och män gör internationell tjänst varje år, bland annat i Afghanistan och Kosovo. Både officerare, personer med fullgjord värnplikt och civila med olika yrkeskunskaper behövs.

Ny webbtjänst
Försvarsmakten har lanserat en ny webbtjänst för ansökning på mil.se. Den nya webbtjänsten underlättar både själva sökningen efter lämplig befattning och ifyllandet av den elektroniska ansökningsblanketten. Nytt är också att alla internationella befattningar, även vakanser i pågående insatser söks i samma webbtjänst.

Välkommen att söka!

Sök utlandstjänst här