Skjutolycka i Kosovo

På onsdagen den 23 april inträffade en olycka i samband med skjutövning en skjutbana utanför Camp Victoria i Kosovo.

En soldat ur Kosovostyrkan sköt ett vådaskott som enligt preliminära bedömningar rikoschetterade i marken och träffade en annan soldat i vänster ben. Den skadade fördes sjukstugan där en metalldel avlägsnades ur soldatens ben. Skadan var lindrig och soldaten kunde lämna sjukstugan under onsdagen. Den skadade har kontaktat sina anhöriga.

– Det inträffade är en påminnelse om hur viktigt det är att vara ytterst noggrann och ha hög medvetenhet i alla rutiner, inte minst vid vapenhantering, säger Lars Gerhardsson, chef för Kosovostyrkan.