Sjuktransportmodul får vingar

Försvarsmakten har av Försvarets materielverk beställt två moduler för taktisk transport av intensivvårdskrävande patienter i C-130 Hercules. Just nu genomförs mark- och flygprov med Tactical Medical Transport Module C-130 (TMTM C-130) på F7 Såtenäs.

Sjuktransportmodulen TMTM C-130 lastas i en Hercules. Foto: Henrik Gebhardt/F7

Varje modul är avsedd för två patienter och bemannas av två sjuksköterskor och en läkare. Patienten har i modulen, förutom intensivvårdsutrustning även tillgång till 4x10 liter oxygen.

Intensivvårdsutrustningen är inbyggd i en intensivvårdsplattform kallad LSTAT, Life Support for Trauma and Transport. På denna plattform placeras patienten redan vid fältsjukhuset och följer patienten hela vägen till ett kvalificerat sjukhus för vidare vård. Minimikravet för modulernas uthållighet är 14 timmar.

TMTM C-130 är avsedd för taktisk flygning, det vill säga att flyga ut skadade patienter från krisområden, eller områden med dålig infrastruktur till säkra civila flygplatser för vidare transport för vård på kvalificerat sjukhus.

Modulerna som i sin utformning är likadana kan användas sammankopplade i ett flygplan eller en modul per två flygplan. Modulerna strömförsörjs av flygplanet under flygning.

För driftsättning av TMTM i flygplan krävs ett luftvärdighetsgodkännande. Detta sker genom att personal från Försvarets materielverk genomför en luftvärdighetsgranskning som tillsammans med tillverkarens dokumentation ligger till grund för att Högkvarteret ska kunna utfärda ett Beslut om användning. För närvarande pågår luftvärdighetsgranskning där Transport- och Specialflygenheten stödjer Försvarets materielverk med personal och flygplan.