Rekrytering till IA09/Strategisk reserv

K3 ansvarar för en strategisk reserv, IA 09, from 2009-04-01. Reserven ska bestå av en luftburen skvadronsstridsgrupp. Förbandet påbörjar sin utbildning januari 2009.

Förbandet som sätts upp är ett R10 förband, som innebär att beredskapen är hög och att personalen är anställd av K3 under hela beredskapsperioden.

Frågor – läs först FAQ – frågor och svar.

Finner du inte ditt svar maila IA09-K3@mil.se så svarar vi så fort vi kan. Läs FAQ nogrannt så att ditt svar inte finns där att läsa.