Pressträff med ÖB om specialförbanden

Försvarsmakten inbjuder till pressträff om specialförbanden.

Från Försvarsmakten medverkar ÖB Håkan Syrén samt Försvarsmaktens strategichef tillika chefen för specialförbanden, konteramiral Jörgen Ericsson, insatschefen, generallöjtnant Anders Lindström samt Försvarsmaktens chefsjurist, Stefan Ryding-Berg.

Pressträffen äger rum onsdag den 9 april 2008 kl 15.30 på Försvarsmaktens Högkvarter, Lidingövägen 24.

För att underlätta inpassering, meddela media, namn och personnummer till Försvarsmaktens informationsstab telefon 08-788 8888, alternativt epost: info@mil.se