Prästen populär i Tchad

Varje söndag förrättar förbandsprästen Per Rydberg gudstjänst i Tchad. Upp mot 20 procent av den finsk-svenska styrkan brukar delta.– Det skulle motsvara 2 600 personer i min hemförsamling i Norrtälje. Så många brukar jag inte ha i kyrkan om söndagarna, säger han.

Per Rydbergs gudstjänster är populära bland soldaterna. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Varje söndag sedan början av mars har Per Rydberg, till vardags kyrkoherde i Norrtälje sedan 11 år, genomfört gudstjänst med nattvard för de drygt 260 personer som ingår TD01, svenskar såväl som finländare.

– Det är mycket roligt och givande för mig. Jag tror också att det ger något för de som är här. I alla fall får jag uppskattning för det jag gör, säger han.

Franska protestanter
Per Rydberg verkar i både N´Djamena och Abéché, där TD01 har förläggningar. I Abéché har Per Rydberg även bjudit in den franske protestantiske prästen, med församling, till den svensk-finska förläggningen vid Camp Stars.

– Det finns inte så många franska protestanter. Fransmännen har också en katolsk präst på plats som förättar katolska gudstjänster. De flesta fransmän går dit. Därför är det upplyftande för den franske protestantiske prästen att delta i våra gudstjänster, som är mer besökta, säger han.

Flera språk
Rydbergs gudstjänster i Tchad genomförs ofta på flera språk – svenska, finska, engelska och ibland även delvis på franska. Allt för att alla deltagare ska få ut något av gudstjänsten, som alltid avslutas med nattvard.

– Det känns bra för mig att vara här och göra det jag gör. Jag känner att jag betyder något för de grabbar och tjejer som är här. Det kan handla om att bara finnas till, sitta och prata med någon i mässen på kvällarna. Det är också nyttigt för mig att få en kontrast till vad jag håller på med där hemma. Jag tror det gör mig till en bättre präst – och medmänniska, säger Per Rydberg.