Överste avslutar sitt uppdrag i utlandsinsats

Överste Hans Alm, tillfälligt ledig från sin tjänst som chef för specialförbandsledningen (SFL), kommer att lämna sitt stabsuppdrag utomlands när en ersättare har utsetts och är redo att ta över. Överlämningen sker så snart det är praktiskt möjligt.

Hans Alm.
Foto: Combat Camera

– Jag vill betona att det som Hans Alm fått kritik för är det som inträffade 2003. Men han har inte blivit anmäld för något brott och han är en mycket duglig och respekterad officer som åtnjuter mitt förtroende, säger Anders Lindström som är Försvarsmaktens insatschef.

I flera medier uppges i dag att Hans Alm skulle vara chef för den svenska specialförbandsstyrkan i Tchad. Den uppgiften är felaktig, då specialförbandsinsatsen där leds av en irländsk general med stöd av en multinationell stab.

ÖB Håkan Syrén klargjorde i onsdags att en utredning ska titta närmare på frågor kring ledarskap, kultur, konfliktbildningar och sekretessfrågor avseende specialförbanden i Försvarsmakten. Under utredningens gång kommer Hans Alm och chefen för specialförbanden, konteramiral Jörgen Ericsson, att ha andra uppgifter.

Överste Hans Alm kritiserades i december 2007 av ÖB för att han inte omedelbart rapporterade misstänkt folkrättsbrott till Högkvarteret i Stockholm. I övrigt har inte kritik riktats mot Hans Alm, och varken han eller andra medarbetare i specialförbandsinsatsen i Kongo 2003 misstänks ha begått någon brottslig handling.