Öppet hus i Doboj

Media och kontaktpersoner i Doboj, Bosnien, inbjöds till ett öppet hus (LOT-hus) torsdagen 10 april. Allt inleddes med en presskonferens där TV, radio och tidningar informerades om att Sverige lämnar Doboj och Bosnien nu i april.

Presskonferens i Doboj. Foto: Bo Westman

Tack framfördes till kommuner, organisationer och personer i vårt kontaktnät. Vidare orienterades om att det polska teamet LOT Lukavac tar över vårt område.

Den nya polske chefen höll sitt anförande och påtalade den fina överlämning som varit och pågick. Efter denna presskonferens utbröt mingel där även två finska LOT-team deltog. Många lokala kontaktpersoner dök upp under tiden och slutgåvor överlämnades.

Av missionen återstår nu endast några dagar.

Bo Westman
EB 07