Omkommen officer begravd

På torsdagen begravdes major Mats Norhult, som omkom i en helikopterolycka under ett FN-uppdrag som militärobservatör i Nepal den 3 mars. Den militära begravningen ägde rum i Korsets kapell på Rud kyrkogård i Karlstad.

En kransnedläggningsceremoni genomfördes i Stockholm för att hedra Mats Norhult. Foto: Urban Haraldsson

En kransnedläggningsceremoni för att hedra den avlidne genomfördes samtidigt i Stockholm vid minnesmärket över svenskar som omkommit i FN-tjänst. En hedersstyrka med officerare och värnpliktiga ur Livgardet samt Livgardets Dragonmusikkår deltog i ceremonin. Kransnedläggare var Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström.

Major Mats Norhult föddes 1953 och hade arbetat i rikets tjänst i 32 år. Före tjänsten i Nepal hade han verkat som observatör i Georgien och Mellanöstern samt som teamleader för Räddningsverket i Sudan. I Sverige var han säkerhetsofficer på Försvarsmedicincentrums säkerhetsavdelning.

Försvarsmakten kommer att fortsätta stödja de anhöriga i den mån de önskar.