Ökat hot mot utlandsstyrkan

Hotet har ökat mot Försvarsmaktens internationella insatser. Under året har det också kommit in rapporter som bekräftar att det finns ett stort intresse från främmande makt för Försvarsmaktens kvalificerade vapensystem och den svenska förmågan att sätta upp och ansvara för en battlegroup.

Ett observatörsteam på patrull i sitt ansvarsområde i Afghanistan. Foto: Andreas Karlsson/FBB

– Vi har uppmärksammat att det under förra året har förekommit underrättelseinhämtning från främmande makt mot vissa förband. Officerare och anställda har närmats för att få ut känslig information. Vi har även observerat att det har förekommit signalspaning mot Sverige från flygande och sjögående plattformar, och det från flera nationer, säger John Daniels, chef för det militära säkerhetskontoret.

Säkerhetskontoret, en del av militära underrättelse och säkerhetstjänsten – MUST, släpper på tisdagen sin årsrapport. I rapporten redovisas flertalet saker – alltifrån främmande makts underrättelseverksamhet mot svenska intressen till kopparstölder och nya rutiner för säkerhetsprövningar.

Den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten arbetar med att kartlägga hot som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen inom och utom landet. Med hot avses främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion.

– Vi får inte glömma att kriminella grupperingar är för Försvarsmaktens del högst påtagliga aktörer både på Balkan och i Afghanistan, säger John Daniels.

Kriminalitet
Hot mot personer i Försvarsmakten och otillbörlig påverkan på beslutsfattare inom Försvarsmaktens högsta ledning har uppdagats under året. De främsta hoten när det gäller kriminalitet är tillgreppsbrott, det vill säga försök att stjäla vapen, ammunition samt avancerad skyddsutrustning. Under 2007 har ett antal vapen rapporterats saknade samt skyddsutrustning som har försvunnit eller stulits.

Försvarsmakten drabbades 2007 av metallstölder, främst koppar, som funnits på en mängd platser kring skyddsobjekt. I huvudsak rör det sig om extern brottslighet som riktar sig mot flera samhällssektorer.

– Tillgreppet av koppartråd kan låta som en bagatell, men om våra åskledare inte fungerar som de ska kan det sluta med att ett eller flera ammunitionsförråd sprängs och orsakar en stor skada. Vi har även noterat att drivmedelsstölderna har fortsatt under året, främst i Norrland, säger John Daniels.